อบรม
18 ส.ค. 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
อบรม
17-21 ส.ค. 2558
นายวิทยา นนท์นภา ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ แผนการจัดการเรียนรู้ BBL ครั้งที่ 2
อบรม
13 ส.ค. 2558
นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินชวนน้องท่องพุทธวัจนะ
อบรม
11 ส.ค. 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี่ 2558
อบรม
5-7 ส.ค. 2558
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อบรม
30 ก.ค.-1 ส.ค. 2558
กิจกรรมจัดหนังสือห้องสมุด ของกลุ่มทองใต้เงา ครั้งที่ 3
อบรม
29 ก.ค..2558
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
อบรม
23-25 ก.ค. 2558
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
โครงการมหิงสาสายสืบ [2556] [2557]
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
วันเดือนปี
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors