อบรม
9-10 ก.พ. 2558
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
อบรม
30 ม.ค. 2558
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมโครงการมหิงสาสายสืบ
อบรม
8 ม.ค. 2558
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
อบรม
26 ธ.ค. 2557
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558
อบรม
19 ธ.ค. 2557
คณะทำงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กทม.
อบรม
12 ธ.ค. 2557
ทัศนศึกษาและร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
อบรม
4-6 ธ.ค..2557
กลุ่มทองใต้เงาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
อบรม
7 ส.ค. 2557
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
วันเดือนปี
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
13 ก.พ.2558 ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารประกอบ (ช่างกลปทุมวันและลามิน่า) [ประกาศ] [เอกสารสอบราคา] นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors