อบรม
31 มี.ค..2557
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรม
25 มี.ค..2557
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556
อบรม
13 มี.ค..2557
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
อบรม
28 ก.พ..2557
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายจิระนนท์
อบรม
10 ม.ค..2557
ทัศนศึกษาวันเด็กแห่งชาติ
อบรม
09 ม.ค..2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
อบรม
27 ธ.ค..2556
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557
อบรม
25 ธ.ค..2556
กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557]  
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557]
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [2552] [2553] [2554]
แผนปฏิบัติการประจำปี [2553] [2554] [2555] [2556]
การประเมินคุณภาพภายนอก [รอบแรก] [รอบสอง] [รอบสาม]
แผนกลยุทธ์ [2553-2555]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556]
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors