อบรม
10 ก.ค. 2557
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสระธาตุ
อบรม
10 ก.ค..2557
เจ้าหน้าที่อนามัยให้บริการทันตสาธารณสุข
อบรม
1 ก.ค. 2557
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
อบรม
27 มิ.ย..2557
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
อบรม
26 มิ.ย..2557
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบะ ตรวจสุขภาพนักเรียน
อบรม
26 มิ.ย..2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่
อบรม
18 มิ.ย..2557
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเตาบ่า
อบรม
6 มิ.ย..2557
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
วันเดือนปี
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
26-27 ก.ค.2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารสถานศึกษา จ.บุรีรัมย์ นายวิทยา นนท์นภา
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors