อบรม
19 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
อบรม
13 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
อบรม
13 ส.ค. 2557
ทำบุญตักบาตรโรงเรียนและะชุมชน
อบรม
7 ส.ค. 2557
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
อบรม
7 ส.ค..2557
วันกวาดล้างลูกน้ำยุงลาย
 
อบรม
10 ก.ค. 2557
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสระธาตุ
อบรม
10 ก.ค..2557
เจ้าหน้าที่อนามัยให้บริการทันตสาธารณสุข
อบรม
1 ก.ค. 2557
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
วันเดือนปี
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
26-27 ก.ค.2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารสถานศึกษา จ.บุรีรัมย์ นายวิทยา นนท์นภา
28 ก.ค.2557 ประชุมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ.มหาสารคาม นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors