อบรม
17-21 ก.ย. 2558
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์ ปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ของ สพฐ.
อบรม
16-17 ก.ย. 2558
พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมหิงสาสายสืบ 2557
อบรม
16 ก.ย. 2558
โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
อบรม
8 ก.ย. 2558
บายศรีสู่ขวัญ ย้ายครูสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
อบรม
1 ก.ย. 2558
มูลนิธิศุภนิมิต จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักเรียน
อบรม
18 ส.ค. 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
อบรม
17-21 ส.ค. 2558
นายวิทยา นนท์นภา ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ แผนการจัดการเรียนรู้ BBL ครั้งที่ 2
อบรม
13 ส.ค. 2558
นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินชวนน้องท่องพุทธวัจนะ
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
โครงการมหิงสาสายสืบ [2556] [2557] [2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
วันเดือนปี
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
28 ธ.ค.2558
ประชุมครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ณ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล  
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors